Rekrutacja na szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego praca z osobą i rodziną z problemem przemocy

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach ogłasza nabór na szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej uczelni: www.pracownik-socjalny.wspkorczak.eu

Informacja o projekcie

Informacja o rekrutacji