Konferencja w ramach Podlaskich Dni Seniora – 15 grudnia 2017 r.

W piątek, w dniu 15 grudnia 2017 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach cyklicznie organizowanych Podlaskich Dni Seniora, zorganizował wojewódzką konferencję skierowaną do starszych mieszkańców województwa podlaskiego. Spotkanie miało na celu upowszechnianie wiedzy i podniesienie świadomości na temat profilaktyki udaru mózgu, wartości aktywności społecznej osób starszych oraz znaczenia ich potencjału w tworzeniu regionalnej polityki senioralnej. Jako pierwsza wystąpiła dr hab. n. med., Pani Alina Kułakowska, konsultant d/s neurologii w woj. podlaskim, która przedstawiła uczestnikom konferencji założenia kampanii społecznej „Pokaż dziadkom” Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz zaprezentowała wykład na temat skali zachorowań na udar mózgu  w województwie podlaskim. Następnie dr hab. n. med., Pan Jan Kochanowicz, Kierownik Kliniki Neurologii na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, wygłosił prelekcję nt. profilaktyki udaru mózgu. Pani Alina Pyłkowska, przedstawiciel Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, opowiedziała o sposobach prawidłowego pomiaru ciśnienia i jego znaczeniu w profilaktyce udarowej, natomiast Pani Bożena Bednarek, ze Stowarzyszenia Szukamy Polski przedstawiła prezentację projektu „Podlascy seniorzy – wpływamy na zmiany”. Na zakończenie spotkania, Marszałek Województwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński wręczył nominacje członkom Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, powołanym Zarządzeniem Nr 135/2017 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku. Powołanie Rady Seniorów poprzedziło przyjęcie przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwały nr 249/3382/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Rady Seniorów przy Marszałku Województwa.