Zaproszenie do włączenia się w XVI Podlaskie Dni Rodziny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza samorządy lokalne, instytucje administracji rządowej województwa, organizacje pozarządowe oraz szkoły do aktywnego włączenia się w realizację idei i misji XVI Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina – miłość, wsparcie i tradycja”. Podlaskie Dni Rodziny stanowią atrakcyjną formę promowania najważniejszych wartości w życiu człowieka.

„Rodzina – miłość, wsparcie i tradycja” – Tegoroczna edycja zwraca szczególną uwagę na rodzinę jako miejsce, gdzie zaczyna się życie, otoczone miłością i wsparciem. Dom rodzinny to również tradycje, które przekazujemy kolejnym pokoleniom: wspólne rytuały, dobre nawyki, wzajemne wsparcie i poczucie więzi. Filarem każdej szczęśliwej rodziny powinna być bezwarunkowa miłość, wzajemny szacunek i wsparcie.

Zainteresowane podmioty prosimy o wypełnienie deklaracji poprzez przedstawienie programu przedsięwzięć planowanych do zrealizowania przez Państwa we wskazanym terminie oraz o przesłanie drogą elektroniczną  na adres e-mail: paulina.wisniewska@rops-bialystok.pl do dnia 13 kwietnia b.r.

Informacje o wydarzeniach odbywających się na terenie naszego województwa w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny, zostaną umieszczone w formie kalendarium stronie internetowej www.rops-bialystok.pl.

Do pobrania: