Zapraszamy na szkolenie „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej”- skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 24 i 25 kwietnia 2018 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz innych jednostkach pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej”. Szkolenia będą realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników.

Cel szkolenia: podniesienie kompetencji pracowników socjalnych w zakresie pracy z beneficjentami pomocy społecznej przejawiającymi zachowania agresywne, postawy bierne, roszczeniowe.

Terminy szkoleń do wyboru: 24.04.2018 r. i 25.04.2018 r.,

Godziny szkoleń:  9.00 – 15.00,                               

Miejsce szkoleń: siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, przy ul. Kombatantów 7 w Białymstoku.

Tematyka szkolenia:

  • Mój trudny podopieczny – ćwiczenie „sylwetka”;
  • Specyfika trudności pracy z „bezradnym”: agresywnym, roszczeniowym, biernym podopiecznym – dlaczego bezradni podopieczni nie poszukują, nie korzystają z pomocy, dlaczego tkwią w miejscu powracają do swych destruktywnych zachowań;
  • Rodzina w sytuacji kryzysu – typologia rodzin;
  • Istota roszczeniowości – źródła i mechanizmy psychologiczne postaw roszczeniowych, przewrotna logika malkontenctwa i narzekania, instrumentalne walory roszczeniowości, w poszukiwaniu optymalnego sposobu postępowania z podopiecznymi roszczeniowymi;
  • Mój trudny podopieczny – zasady skutecznego pomagania – ćwiczenia warsztatowe:

o budowanie relacji (nawiązanie kontaktu, motywowanie do zmiany),

o kluczowe kompetencje ,,pomagacza”;

o zachowania służące pomaganiu;

o planowanie zmiany:

racjonalne formułowanie celów;

indywidualne programowanie i monitorowanie procesu ,,10 Kroków efektywnej zmiany”;

  • Program Wsparcia Zadłużonych – na bazie dotychczasowych doświadczeń:

o założenie i cele,

o formy i metody pracy z osobami zadłużonym,

o zasady udziału podopiecznych,

o współpraca w przygotowaniu i realizacji Indywidualnego Programu Wyjścia z Zadłużenia – interdyscyplinarne podejście do pomocy osobom niewypłacalnym,

o Wspólnota Dłużników Anonimowych środowiskiem wsparcia – zasady współpracy;

  • Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach – założenia metody Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach i jej zadania.

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener Centrum Medicus, Pan Jacek Wiaderny – psycholog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w tematyce m.in. uzależnień oraz przemocy w rodzinie. Zgłoszenia na wybrany przez Państwa termin należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy: monika.jodlowska@rops-bialystok.pl do dnia 9.04.2018 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o ograniczenie liczby zgłoszeń do maksymalnie 2 pracowników socjalnych z danej jednostki. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacji na temat szkolenia udziela inspektor Monika Jodłowska, tel. 85 744 72 72 (wew. 209).

Formularz zgłoszeniowy