Zapraszamy na szkolenie „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 26 i 26 kwietnia oraz 17 i 18 maja 2018 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz innych jednostkach pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Kodeks Postepowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”. Szkolenia będą realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji pracowników jednostek pomocy społecznej oraz pogłębienie wiedzy pracowników jednostek pomocy społecznej na różnym poziomie praktycznego korzystania z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej.

Terminy szkoleń do wyboru: 26.04.2018 r., 27.04.2018 r., 17.05.2018 r., 18.05.2018 r.

Godziny szkoleń:  9.00 – 15.00,                               

Miejsce szkoleń: siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, przy ul. Kombatantów 7 w Białymstoku.

Tematyka szkolenia:

  • analiza najczęstszych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących KPA w pomocy społecznej w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądowe oraz studium przypadków z praktyki trenera;
  • wielka nowelizacja KPA w praktyce pomocy społecznej;
  • zagadnienia techniczno-procesowe w postępowaniu administracyjnym;
  • tryby nadzwyczajne w praktyce – stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej i wznowienie postępowania administracyjnego;
  • analiza najnowszych orzeczeń sądowo-administracyjnych;
  • panel dyskusyjny – wymiana doświadczeń, pytania i odpowiedzi.

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener Ośrodka Innowacji Edukacyjnych, Pani Kamila Warcaba –  radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego z kilkunastoletnim stażem, biorący udział w rozpoznaniu spraw z zakresu pomocy społecznej, konsultant jednostek pomocy społecznej, ekspert w zakresie pomocy społecznej. Zgłoszenia na wybrany przez Państwa termin należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy: monika.jodlowska@rops-bialystok.pl do dnia 11.04.2018 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o ograniczenie liczby zgłoszeń do maksymalnie 2 pracowników z danej jednostki. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacji na temat szkolenia udziela inspektor Monika Jodłowska, tel. 85 744 72 72 (wew. 209).

Formularz zgłoszeniowy