Zaproszenie Gmin wiejskich z terenu województwa podlaskiego do uczestnictwa w projekcie „Liderzy kooperacji”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza gminy wiejskie województwa podlaskiego do uczestnictwa w projekcie pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa