Wojewódzka Konferencja nt. Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień

W dniu 11 maja, w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, odbyła się Wojewódzka Konferencja nt. Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień. Przedsięwzięcie, zorganizowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej, zrzeszyło przedstawicieli podmiotów realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa podlaskiego (organizacji pozarządowych, oświaty, samorządów gminnych, Policji). Zakres merytoryczny konferencji  umożliwił zdobycie i poszerzenie wiedzy, niezbędnej do skutecznej pracy w obszarze przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z najnowszymi wytycznymi i światowymi trendami. Gościem specjalnym konferencji była Anna Dovbakh – ekspert zagraniczny w zakresie miejskich polityk narkotykowych we wschodniej Europie, Dyrektor Eurasian Harm Reduction Association.