Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu „Bliżej Rodziny…” rozpoczęta

W związku z trwającym Projektem „Bliżej Rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, informujemy, że od dnia dzisiejszego rozpoczynamy rekrutację na szkolenia jednodniowe, wynikające z przeprowadzonej wśród instytucji wspierania rodziny i pieczy zastępczej diagnozy.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach stacjonarnych prosimy o:

  1. Wypełnienie  „Formularza zgłoszeniowego”  oraz „Ankiety motywacyjnej” i przesłanie na adres e-mailowy: blizejrodziny@rops-bialystok.pl
  2. Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie prosimy o uzupełnienie „Deklaracji uczestnictwa” w projekcie wraz z „Oświadczeniem Uczestnika”
  3. Dostarczenie na miejsce szkolenia poprawnie wypełnionych oryginałów dokumentacji rekrutacyjnej czyli:
  • Formularza zgłoszeniowego,
  • Ankiety motywacyjnej,
  • Deklaracji uczestnictwa,
  • Oświadczenia uczestnika

Informacje dotyczące terminów oraz zakresów tematycznych dostępne są na stronie www.rops-bialystok.pl w zakładce „Projekt „Bliżej Rodziny…” Harmonogram szkoleń 2018/2019

Wszelkich informacji na temat bieżącej sytuacji szkoleniowej w Projekcie udzielają:

Katarzyna Józefowicz – Koordynator Projektu tel. 85 744 71 74

Elżbieta Królewska – pracownik merytoryczny tel. 85 744 71 74