Gminy wiejskie rekomendowane do udziału w projekcie „Liderzy kooperacji”

W dniu 22 maja 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się spotkanie Zespołu ds. Modelu dotyczące rekrutacji gmin wiejskich z terenu województwa podlaskiego do udziału w projekcie pn.: „Liderzy kooperacji”. Zgodnie z zapisami w projekcie dotyczącymi konieczności zróżnicowania gmin oraz zasadami rekrutacji wybrano 8 spośród zgłoszonych gmin wiejskich z 6 powiatów.

Lista gmin wiejskich rekomendowanych w procesie rekrutacji:

  1. Kolno
  2. Narewka
  3. Korycin
  4. Szudziałowo
  5. Kobylin Borzymy
  6. Wysokie Mazowieckie
  7. Nowinka (z listy rezerwowej)
  8. Piątnica (z listy rezerwowej)

Mając na względzie powyższe, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza powiaty, na terenie których znajdują się gminy wiejskie rekomendowane do udziału w projekcie do składania Kart Zgłoszeniowych.

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa Powiatu