Zapraszamy do udziału w anonimowym badaniu ankietowym diagnozującym możliwość wykorzystania elastycznej organizacji czasu pracy jako stymulatora aktywności zawodowej osób w wieku 50+

Ankieta skierowana jest do osób w wieku 50-74 lat, bez względu na aktualny status na rynku pracy (tzn. zarówno do osób pracujących, bezrobotnych, jak i będących na emeryturze), zamieszkałych na terenie całej Polski.
Ankieta przeprowadzana jest na potrzeby badań naukowych. Ma ona charakter anonimowy, co oznacza, że pozyskane za jej pośrednictwem informacje wykorzystane zostaną wyłącznie do zestawień zbiorczych.
Ankieta dostępna jest na stronie internetowej: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBaHdZF6cNaFYVtQ21oA5gN2owN_ajaqNamQS3ViAoiHAIEQ/viewform?usp=sf_link