Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018” – 26 i 27 kwietnia 2018 r. oraz 17 i 18 maja 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 4 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji pracowników jednostek pomocy społecznej oraz pogłębienie wiedzy pracowników jednostek pomocy społecznej na różnym poziomie praktycznego korzystania z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o pomocy społecznej.

Tematyka szkolenia dotyczyła:

  • analiza najczęstszych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących KPA w pomocy społecznej w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądowe oraz studium przypadków z praktyki trenera;
  • wielka nowelizacja KPA w praktyce pomocy społecznej;
  • zagadnienia techniczno-procesowe w postępowaniu administracyjnym;
  • tryby nadzwyczajne w praktyce – stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej i wznowienie postępowania administracyjnego;
  • analiza najnowszych orzeczeń sądowo-administracyjnych;
  • panel dyskusyjny – wymiana doświadczeń, pytania i odpowiedzi.

Szkolenia prowadziła doświadczona trener Ośrodka Innowacji Edukacyjnych, Pani Kamila Warcaba – radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego z kilkunastoletnim stażem, biorący udział w rozpoznaniu spraw z zakresu pomocy społecznej, konsultant jednostek pomocy społecznej, ekspert w zakresie pomocy społecznej.

Szkolenia odbyły się w dniach 26 i 27 kwietnia 2018 r. oraz 17 i 18 maja 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Uczestnikami szkolenia było 56 pracowników jednostek pomocy społecznej województwa podlaskiego.