Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej (regulacje prawne w zakresie możliwości wykorzystania kontraktu socjalnego w pracy z klientem)” – 17 kwietnia 2018 r. oraz 29 maja 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej (regulacje prawne w zakresie możliwości wykorzystania kontraktu socjalnego w pracy z klientem)”. Celem szkoleń było poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej i skutecznej realizacji kontraktu socjalnego oraz doskonalenie umiejętności związanych z warunkowaniem świadczeń oraz sporządzaniem kontraktu socjalnego.

Tematyka szkolenia dotyczyła:

  • Istoty kontraktu socjalnego w świetle prawa, charakterystyka kontraktu socjalnego,
  • Działań metodycznych podczas kontraktu socjalnego, etapów i zasad realizacji kontraktu socjalnego (diagnoza, opracowanie planu pracy i struktury, monitoring i ewaluacja),
  • Sytuacji w jakich zawiera się kontrakt socjalny, przyczyn zawierania kontraktów – problemy społeczne,
  • Sposobów pracy z klientem w ramach kontraktu socjalnego, motywowania i komunikacji w realizacji kontraktu,
  • Oceny skuteczności zawieranych kontraktów,
  • Trudności i niepowodzeń w realizacji kontraktu socjalnego, ograniczeń w stosowaniu kontraktu socjalnego przez pracowników socjalnych,
  • Dobrych praktyk w stosowaniu kontraktu socjalnego.

Szkolenia prowadziła trener Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum, Pani Barbara Matysik – socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia; autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego.

Szkolenia odbyły się w dniach 17 kwietnia 2018 r. oraz 29 maja 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Uczestnikami szkolenia było 27 pracowników jednostek pomocy społecznej województwa podlaskiego.