Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany w pracy pracowników socjalnych kadry jednostek pomocy społecznej – kontynuacja część II” – 11 i 25 maja 2018 r. oraz 20 i 21 czerwca 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 4 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany w pracy pracowników socjalnych kadry jednostek pomocy społecznej – kontynuacja część II”. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej oraz pogłębienie wiedzy na temat wykorzystania elementów metody Dialogu Motywującego w pracy z trudnym klientem pomocy społecznej..

Tematyka szkolenia:

  • Przypomnienie podstawowej wiedzy na temat Dialogu Motywującego.
  • Ćwiczenie podstawowych umiejętności DM (pytania otwierające, dowartościowania, odzwierciedlenia, podsumowywania).
  • Zapoznanie się oraz ćwiczenia praktyczne z Językiem Zmiany i Językiem Podtrzymania (ukierunkowywania na cel, wywoływania Języka Zmiany i osłabiania Języka Podtrzymania).
  • Dialog Motywujący w pracy pracowników socjalnych kadry jednostek pomocy społecznej – analiza przypadków.

Szkolenia prowadziła Pani Katarzyna Kaszek-Idźkowska, która jest doświadczonym trenerem, certyfikowanym terapeutą motywującym oraz specjalistą  terapii uzależnień.

Szkolenia odbyły się w dniach 11 i 25 maja 2018 r. oraz 20 i 21 czerwca 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Uczestnikami szkolenia było 44 pracowników jednostek pomocy społecznej województwa podlaskiego.