Wyniki rekrutacji wojewódzkich podmiotów sektorowych do udziału w projekcie: „Liderzy Kooperacji”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż do udziału w projekcie pn.: „Liderzy Kooperacji” wyłoniono następujące wojewódzkie podmioty sektorowe:

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
  • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  • Sąd Okręgowy w Białymstoku
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
  • Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku