Informacja nt. rekrutacji uczestników na IV edycję szkolenia specjalistycznego z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz na szkolenie w zakresie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży prowadzi rekrutację na IV edycję szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz na szkolenie w zakresie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej PWSIP w Łomży:

https://www.pwsip.edu.pl/wnsh/kandydat/kursy-i-szkolenia/i-stopien-specjalizacji-w-zawodzie-pracownik-socjalny

https://www.pwsip.edu.pl/wnsh/kandydat/kursy-i-szkolenia/organizacja-pomocy-spolecznej