Seminaria – model kompleksowej rehabilitacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż PFRON organizuje nieodpłatne seminaria regionalne pn. „ Jak zaktywizować ukryty kapitał rynku pracy czyli model rehabilitacji kompleksowej”, w dniach 11 oraz 18 września b.r. Seminaria adresowane są do osób zagrożonych niepełnosprawnością lub już nią dotkniętych. Projekt ma na celu przygotowanie i przetestowanie modelu kompleksowej rehabilitacji , w ramach którego osoby po przebytym leczeniu szpitalnym będą mogły skorzystać równolegle z zestawu świadczeń o charakterze medycznym, psychologiczno –społecznym oraz zawodowym. Szczegóły dotyczące projektu znajdą Państwo pod adresem : http://pfron2018.systemcoffee.pl/.