Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Źródła finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej” – 04-05 października 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowym warsztacie pn. „Źródła finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej”. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Harmonogram warsztatów

Karta zgłoszeniowa na warsztaty

Klauzula informacyjna