Zapraszamy na szkolenie „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pracowników pomocy społecznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

W 2015 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji podjęło inicjatywę dotyczącą przeprowadzenia szkoleń na terenie całego kraju w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Na terenie województwa podlaskiego szkolenia pn.: „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pracowników pomocy społecznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych” realizuje Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku we współpracy z  Podlaskim Urzędem Wojewódzkim oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. W latach 2015 – 2017 na terenie województwa podlaskiego przeszkolonych zostało 280 pracowników socjalnych. W roku 2018 zrealizowano dotychczas 9 z 15 zaplanowanych szkoleń, w których wzięło udział kolejnych 152 pracowników jednostek pomocy społecznej. Szkolenia prowadzą przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w oparciu o materiały szkoleniowe opracowane z udziałem przedstawicieli:  Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, Biura Operacji Antyterrorystycznej KGP oraz Wydziału Psychologów Policyjnych Gabinetu Głównego Policji, realizowane są w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych max. do 18 osób, składają się z 2 – godzinnej części teoretycznej wprowadzającej do zagadnień praktycznych oraz 6 godzin zajęć warsztatowych obrazujących przykładowe sytuacje kryzysowe, jakie mogą zaistnieć na terenie ośrodka pomocy społecznej lub w terenie.

Serdecznie zapraszamy kadrę jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego  do imiennego zgłaszania się na ostatnie wolne terminy szkolenia pn.: „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pracowników pomocy społecznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych”.

Terminy szkoleń do wyboru:  

  • 14 listopada 2018 r.
  • 28 listopada 2018 r.
  • 5 grudnia 2018 r.
  • 12 grudnia 2018

Godziny szkoleń:  9.00 – 15.00                                 

Miejsce szkoleń:   Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 (sala kolumnowa, I piętro)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie drogą elektroniczną na adres: monika.jodlowska@rops-bialystok.pl do dnia  29 października 2018 roku. Osobą wyznaczoną do kontaktu w zakresie rekrutacji jest inspektor Monika Jodłowska, tel. 85 744 72 72 wew. 209.

Materiały do pobrania: