Zapraszamy pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na seminarium pn.: „Kierowanie i odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w praktyce – aktualności 2018” – 27 listopada 2018 r.– REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku serdecznie zapraszają pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w seminarium pn.: „Kierowanie i odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w praktyce – aktualności 2018”. Seminarium poprowadzi trener Ośrodka Innowacji Edukacyjnych w Tarnowie, Pani Kamila Warcaba – radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego z kilkunastoletnim stażem, biorący udział w rozpoznaniu ponad 700 spraw z zakresu pomocy społecznej, ekspert w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, prawnik-konsultant jednostek pomocy społecznej, właścicielka kancelarii prawnej. Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

Termin: 27 listopada 2018 r. (wtorek)

Miejsce: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 (sala kolumnowa, I piętro)

Godziny:  10.30 – 15.00

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie drogą elektroniczną na adres: monika.jodlowska@rops-bialystok.pl do dnia  5 listopada 2018 roku. Osobą wyznaczoną do kontaktu w zakresie rekrutacji jest inspektor Monika Jodłowska, tel. 85 744 72 72 wew. 209. Zakwalifikowane osoby zostaną o tym powiadomione telefonicznie lub mailowo.

Materiały do pobrania:

Program seminarium

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych