7 – miesięczna superwizja

Szanowni Państwo, w tym miesiącu uruchamiamy nową formę wsparcia w ramach Projektu Bliżej Rodziny – Szkolenia Kadr systemu wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej.

Jest nią  7 – miesięczna SUPERWIZJA.

Zrekrutowanych zostanie na nią 6 stałych grup po 12 osób, które raz w miesiącu będą spotykać się z superwizorem. Celem superwizji jest pomoc osobom bezpośrednio pracującym z dziećmi i rodzinami. Uczestnicy spotkań dokonują wieloaspektowego oglądu swojej pracy z rodzinami. Omawiają i rozwiązują ewentualne trudności merytoryczne i emocjonalne. związane z wykonywaniem pracy. Spotkanie Superwizyjne daje możliwość utworzenia przestrzeni na komentarze i informacje zwrotne w grupie

Terminy dla poszczególnych grup są następujące:

Grupa I:
spotkanie 1 – 24.10.2018
spotkanie 2 – 14.11.2018
spotkanie 3 – 10.12.2018
spotkanie 4 – 9.01.2019
spotkanie 5 – 6.02.2019
spotkanie 6 – 13.03.2019
spotkanie 7 – 10.04.2019
Grupa II:
spotkanie 1 – 25.10.2018
spotkanie 2 – 15.11.2018
spotkanie 3 – 11.12.2018
spotkanie 4 – 10.01.2019
spotkanie 5 – 7.02.2019
spotkanie 6 – 14.03.2019
spotkanie 7 – 11.04.2019
Grupa III:
spotkanie 1 – 29.10.2018
spotkanie 2 – 16.11.2018
spotkanie 3 – 12.12.2018
spotkanie 4 – 11.01.2019
spotkanie 5 – 8.02.2019
spotkanie 6 – 15.03.2019
spotkanie 7 – 12.04.2019
Grupa IV:
spotkanie 1 – 30.10.2018
spotkanie 2 – 20.11.2018
spotkanie 3 – 18.12.2018
spotkanie 4 – 23.01.2019
spotkanie 5 – 19.02.2019
spotkanie 6 – 26.03.2019
spotkanie 7 – 23.04.2019
Grupa V:
spotkanie 1 – 31.10.2018
spotkanie 2 – 21.11.2018
spotkanie 3 – 19.12.2018
spotkanie 4 – 24.01.2019
spotkanie 5 – 20.02.2019
spotkanie 6 – 27.03.2019
spotkanie 7 – 24.04.2019
Grupa VI:
spotkanie 1 – 22.11.2018
spotkanie 2 – 20.12.2018
spotkanie 3 – 25.12.2018
spotkanie 4 – 24.01.2019
spotkanie 5 – 28.03.2019
spotkanie 6 – 25.04.2019
spotkanie 7 – 16.05.2019

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH oraz ANKIET MOTYWACYJNYCH do dnia 22.10 2018 roku, na adres e-mailowy:

blizejrodziny@rops-bialystok.pl

W Temacie szkolenia proszę wpisać: SUPERWIZJA oraz NUMER PREFEROWANEJ GRUPY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – plik do pobrania

Beneficjentem superwizji jest: kadra merytoryczna bezpośrednio pracująca z dziećmi i rodzinami – asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące się opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym, w tym również placówek typu rodzinnego, pedagog, psycholog, osoba prowadzącą terapię, opiekun dziecięcy, pracownik socjalny w placówce, rodziny zastępcze, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych