Informacje i usługi przyjazne obywatelom

02 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

Zgodnie z zarządzeniem Nr 50/2018
Dyrektor ROPS w Białymstoku
z dnia 17 października 2018 r.
2 listopada 2018 r.
będzie dniem wolnym od pracy
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku.

Natomiast, dzień 17 listopada 2018 r. /sobota/ będzie dniem pracy
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku.