Warsztaty dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Seksualność osób z niepełnosprawnością” 18 -19 października 2018 r.

W dniach 18-19 października 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się dwudniowe warsztaty dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. Seksualność osób z niepełnosprawnością” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było dostarczenie i zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, zdobycie wiedzy na temat zaburzeń seksualnych, zapoznanie z zasadami prowadzenia działań profilaktycznych z zakresu wykorzystania seksualnego w WTZ/ZAZ. Warsztaty prowadziła Pani Dorota Mączka.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.