UWAGA ZMIANA TERMINU II Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych – w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!”- 19 listopada 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych oraz pracowników Domów Pomocy Społecznej do wzięcia udziału w II Podlaskim Kongresie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych – w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!”, który odbędzie się 19 listopada 2018r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku.

Organizatorami kongresu są:

  • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku,
  • Podlaski Urząd Wojewódzki,
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,
  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku,
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
  • Podlaska Grupa Wojewódzka Region Białystok IPA,
  • Oddział Wojewódzki w Białymstoku Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres: joanna.mnich@rops-bialystok.pl  do dnia 13.11.2018r.

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Informacja i harmonogram wystąpień

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych