Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej w WTZ i ZAZ część 2 – warsztaty uzupełniające” – 22-23 listopada 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn.: „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej w WTZ
i ZAZ część 2 – warsztaty uzupełniające”. 

 

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Zaproszenie

karta zgłoszeniowa

harmonogram warsztatów

           

Serdecznie zapraszamy do udziału.