Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Zastosowanie Dialogu Motywującego – jak motywować do zmiany w pracy przedstawicieli sieci CIS i KIS” – 29-30 listopada 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn.: „Zastosowanie Dialogu Motywującego – jak motywować do zmiany w pracy przedstawicieli sieci CIS i KIS”.

 

Szczegółowe informacje w załącznikach.

           

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Załączniki:

zaproszenie

karta zgłoszeniowa

harmonogram warsztatów