Seminarium oraz briefing prasowy Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 – Podprogram 2018 – 30 listopada 2018 roku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do udziału w seminarium oraz briefingu prasowym Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 – Podprogram 2018. Spotkanie odbędzie się w dniu 30.11.2018 r. w Hotelu Silver przy ul. Kopernika 97 w Białymstoku.

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Joanna Kalinowska, tel. 85 664-31-65 lub 728 908 142.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres: business@sunmore.pl

 

ZAPROSZENIE POPŻ briefing – Białystok

ZAPROSZENIE POPŻ seminarium – Białystok