Informacje i usługi przyjazne obywatelom

24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

 


 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 50/2018
Dyrektora ROPS w Białymstoku
z dnia 18 października 2018 r.

24 grudnia  2018 r. /poniedziałek/
jest dniem wolnym od pracy
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku.

Natomiast, dzień 1 grudnia 2018 r. /sobota/ będzie dniem pracy
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku.