Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Elementy Dialogu Motywującego w pracy z trudnym klientem pomocy społecznej” – 25 i 26 października 2018 r

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Elementy Dialogu Motywującego w pracy z trudnym klientem pomocy społecznej”. Celem szkoleń było podniesienie kompetencji pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej oraz pogłębienie wiedzy na temat wykorzystanie elementów metody Dialogu Motywującego w pracy z trudnym klientem pomocy społecznej.

Tematyka szkolenia:

  • koncepcja Dialogu Motywującego – założenia, procesy.
  • kluczowe zasady i metody motywującej pracy z trudnym klientem.
  • specyfika procesu zmiany, motywująca praca z „oporem” na linii klient – pracownik socjalny, formułowanie i realizacja celu oraz planu zmiany.
  • elementy Dialogu Motywującego w pracy z trudnym klientem pomocy społecznej – analiza przypadków.

Szkolenie prowadziła Pani Katarzyna Kaszek-Idźkowska, która jest doświadczonym trenerem, certyfikowanym terapeutą motywującym oraz specjalistą  terapii uzależnień. Szkolenia odbyły się w dniach 25 i 26 października 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Uczestnikami szkolenia było 26 pracowników jednostek pomocy społecznej województwa podlaskiego.