Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej” – 22 października i 8 listopada 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej”. Celem szkoleń było nabycie umiejętności i kompetencji pomocnych w postępowaniu w pracy z trudnym klientem, poznanie zasad asertywnej postawy wobec trudnego klienta, skuteczne wykorzystywanie narzędzi komunikacji werbalnej i niewerbalnej, radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach.

Tematyka szkolenia:

  • wybrane typy klientów pomocy społecznej – charakterystyka ich postaw i zachowań: manipulant, agresor, niezaradny, przebiegły, ciągle niezadowolony.
  • pomoc klientom w rozwiązywaniu ich własnych problemów, czy rozwiązywanie problemów klientów przez pracowników socjalnych – właściwa perspektywa interwencji socjalnej?
  • metody pracy z trudnym klientem: podstawowe zasady i techniki dobrej komunikacji, w tym; wzbudzanie zaufania, radzenie sobie ze zdenerwowanym klientem, radzenie sobie z klientem roszczeniowym, odpieranie zastrzeżeń klienta, opanowanie emocji; skuteczne porozumiewanie się z klientem i jego otoczeniem społecznym; motywowanie klienta do własnej aktywności w rozwiązywaniu problemów; uczenie klienta rozwiązywania problemów.
  • techniki wywierania wpływu na ludzi jako narzędzie skutecznej pracy z trudnymi klientami w pomocy społecznej.
  • wybrane techniki motywacji w procesie pracy z klientem: parcjalizacja problemu, uniwersalizacja, konfrontacja, komplementowanie.
  • superwizja zgłoszonych przez uczestników przypadków uwzględniająca wykorzystanie narzędzi pracy socjalnej w pracy z trudnym klientem (umowa, kontrakt, zobowiązanie do wykonania ustaleń, planowanie).
  • opracowanie wzorca profesjonalnego pracownika socjalnego (i innego specjalisty) obsługującego tzw. trudnego klienta – warsztaty.

Szkolenie prowadziła trener Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum, Pani Anna Kłos – szkoleniowiec, coach, doradca, trener i superwizor pracy socjalnej o wieloletnim doświadczeniu zawodowym. Szkolenia odbyły się w dniach 22 października i 8 listopada 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Uczestnikami szkolenia było 27 pracowników jednostek pomocy społecznej województwa podlaskiego.