Program „Senior +” – edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu, do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu w 2019 r. wynosi: 80 mln zł.

 

Wysokość środków planowana na:

1.utworzenie Dziennych Domów „Senior+” wynosi 15,5 mln zł;

2.utworzenie Klubów „Senior+” wynosi 20 mln zł;

3.zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi 40,5 mln zł;

4.obsługę techniczną Programu wynosi 4 mln zł.

 

Informacje na temat Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 dostępne są na stronach:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-edycja-programu-senior-rusza-nabor-ofert

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019

 

https://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Fundusze+Europejskie/Program_Senior_plus/senior_plus_2019.htm