Seminarium pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018” – 3 grudnia 2018 r.

W dniu 3 grudnia 2018 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku zorganizował ostatnie z cyklu 3 seminariów pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”. W spotkaniu wzięło udział 49 pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Seminarium prowadziła Pani Kamila Warcaba, trener Ośrodka Innowacji Edukacyjnych w Tarnowie, radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego z kilkunastoletnim stażem, ekspert w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, prawnik-konsultant jednostek pomocy społecznej.