Kampania społeczna „Krzywo weszło – zmień ustawienia”

W listopadzie 2018 roku ruszyła ogólnopolska kampania społeczna pod nazwą „Krzywo weszło – zmień ustawienia”, adresowana do młodych ludzi oraz ich rodziców. Kampania będzie trwała od listopada 2018 r. do grudnia 2019 r. Celem kampanii jest promowanie zdrowych postaw życiowych oraz edukowanie na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i tzw. dopalaczy. Główną częścią kampanii jest gra internetowa oraz baza wiedzy zawarta na stronie www.krzywoweszlo.pl. Rozgrywka i podejmowane przez gracza wybory przy „zmianie ustawień” pokazują w przyjazny sposób „drogowskazy”, jakimi należy kierować się w życiu. Formami promocji Kampanii są: konferencje prasowe, działania środowiskowe podczas festiwali, promocja online (facebook, instagram), artykuły, plakaty. Kampania jest realizowana przez Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej w ramach Narodowego Programu Zdrowia.