Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

W piątek, 30 listopada br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyła się Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS.

Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

W eliminacjach klasowych Olimpiady udział wzięło 2929 uczniów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 42 uczestników z 22 szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorzy konkursu:

  • Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Białymstoku
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
  • Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  • Urząd Miejski w Białymstoku

Lista Laureatów konkursu znajduje się na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: www.wsse.bialystok.pl