Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w województwie podlaskim w 2018 r.

W dniu 22 listopada 2018 r. odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w województwie podlaskim zorganizowane we współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podczas uroczystości wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Elżbieta Rajewska-Nikonowicz wręczyli pracownikom i ośrodkom pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego wyróżnienia w postaci grawetonów.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przyznał wyróżnienia pracownikom jednostek pomocy społecznej za profesjonalizm i zaangażowanie w realizację wspólnych projektów na rzecz lokalnej społeczności. Uroczystość uświetnił występ Środowiskowego Domu Samopomocy „Pogodni” Caritas Archidiecezji Białostockiej z przedstawieniem pt. „Dziewczynka z zapałkami”.