Przekazanie wyprawek szkolnych podopiecznym Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga”

W dniach 3-7 września 2018 roku podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga” otrzymali wyprawki szkolne. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zakupił 59 plecaków wraz z przyborami i artykułami szkolnymi, które trafiły do dzieci potrzebujących wsparcia z terenu województwa podlaskiego. Działanie zostało zrealizowane w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny.