Posiedzenie Zespołu Ekspertów – grupy doradczej w województwie podlaskim w zakresie budowania systemu wspierania rodziny oraz monitorowania „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2018” – 7 grudnia 2018r.

W dniu 7 grudnia 2018 roku, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku, przy ul. Kombatantów 7, odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów – grupy doradczej w województwie podlaskim w zakresie budowania systemu wspierania rodziny oraz monitorowania „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2018”. Podczas spotkania zaprezentowano wybrane działania zrealizowane w ramach „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2018”.