Przegląd Zespołów Artystycznych Seniorów ARS2018 – 21 marca i 9 maja 2018 r.

 

Zarząd Okręgowych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 spotkania w ramach Przeglądu Zespołów Artystycznych Seniorów ARS2018.

W dniu 21 marca odbył się Rejonowy Przegląd Zespołów Artystycznych Seniorów ARS2018 w Białostockim Ośrodku Kultury przy ul. Legionowej 5. Uczestnikami spotkania było 112 seniorów.

W dniu 9 maja 2018 roku odbył się Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Seniorów ARS2018. Tego dnia na scenie Kina Forum zaprezentowało się 18 zespołów i solistów z całego województwa podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyło 325 seniorów. Jury Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych ARS 2018 w Białymstoku postanowiło zakwalifikować następujących wykonawców do przeglądu krajowego:

  1. Zespół Folklorystyczny „Cegiełki” z Lewkowa,
  2. Zespół Pieśni „Echo Puszczy” z Hajnówki,
  3. Chór „Cantylena” z Białegostoku,
  4. Solistkę Marię Znoińską z Goniądza,
  5. Zespół wokalno-taneczny „Podlaskie Korale” z Białegostoku,
  6. Korycińską Grupę Teatralną,
  7. Zespół Śpiewaczy „Rodyna” z Dubiażyna.

Nagrodę GRAND PRIX przyznano Zespołowi Folklorystycznemu Cegiełki z Lewkowa. Serdecznie gratulujemy!