Program „MALUCH+” 2019

Informujemy, że został ogłoszony program „MALUCH+” 2019.

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki dla najmłodszych dzieci.

 

Szczegóły na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.