II Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych – w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!”- 19 listopada 2018 r.

W dniu 19 listopada 2018 roku w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach programu „poMOC a nie przeMOC!” odbył się II Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych. Kongres został zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, wspólnie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Podlaską Grupą Wojewódzką Region Białystok IPA oraz Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku. Podczas Kongresu zaprezentowana została tematyka dotycząca aspektów medycznych, prawnych i psychologicznych przemocy wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Udział w nim wzięło ponad 300 osób, w tym 63 pracowników pomocy społecznej.