Informacja nt. szkoleń pn.: „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pracowników pomocy społecznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych” skierowanych do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 2018 rok

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji podjęło inicjatywę dotyczącą przeprowadzenia szkoleń na terenie całego kraju w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Na terenie województwa podlaskiego szkolenia pn.: „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pracowników pomocy społecznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych” realizuje Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku we współpracy z  Podlaskim Urzędem Wojewódzkim oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku.

            W latach 2015 – 2018 na terenie województwa podlaskiego przeszkolonych zostało 472 pracowników socjalnych. W roku 2018 zrealizowano kolejnych 11 szkoleń, w których wzięło udział 192 pracowników jednostek pomocy społecznej. Szkolenia prowadzone były przez przedstawicieli KWP w Białymstoku w oparciu o materiały szkoleniowe opracowane z udziałem przedstawicieli:  Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, Biura Operacji Antyterrorystycznej KGP oraz Wydziału Psychologów Policyjnych Gabinetu Głównego Policji.