Zaproszenie do udziału w konkursie dla uczniów szkół na spot filmowy pn. „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja  i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza uczniów szkół z terenu województwa podlaskiego do udziału w konkursie na spot filmowy pn.: „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o  ekonomii społecznej wśród uczniów szkół. Wskazanie form zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych, kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi idei i mechanizmów ekonomii społecznej, a także szerzenie wiedzy w tym obszarze.

Termin składania prac: 28 lutego 2019r.

 

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Biurze Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod numerem telefonu, (85) 744 72 75 lub adresem e-mail: projektes@rops-bialystok.pl.

 


Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Regulamin Konkursu

Załącznik Nr 1 – karta zgłoszeniowa

Załącznik Nr 2– oświadczenie uczestnika

Załącznik Nr 3 – oświadczenie opiekuna

Załącznik Nr 4 – klauzula informacyjna

Załącznik Nr 5 – zgoda na publikację wizerunku w mediach

Plakat