Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2019 – 2021”

Przedmiot konsultacji: Projekt „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2019 – 2021 ”

Termin konsultacji : 20.12.2018 r. – 03.01.2019 r.

Forma konsultacji : Wszelkie uwagi dotyczące treści Programu składane na piśmie, bądź drogą elektroniczną prosimy umieszczać na załączonym formularzu konsultacji społecznych. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii i uwag w jednej z trzech podanych form:

 

  • przekazane osobiście w siedzibie ROPS w Białymstoku,
  • przekazane drogą pocztową na adres ROPS: ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok,
  • przekazane drogą elektroniczną na adres: rops@rops-bialystok.

 

Wyniki konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.