Spotkania konsultacyjne Modelu Kooperacji gmin wiejskich

W dniu 22 stycznia 2019 r., w Starostwie Powiatowym w Sokółce oraz w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, odbyły się konsultacje założeń Modelu Kooperacji, opracowanych w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji”

Podczas konsultacji przedstawiono cel, założenia oraz etapy projektu. Zaprezentowano zrealizowane w ramach I Kamienia Milowego działania. Omówiono wypracowane założenia Modelu, które stanowiły przedmiot dyskursu. Uczestnicy wskazali mocne i słabe strony Modelu, oraz przedstawili własne koncepcje i rozwiązania, podyktowane zawodowym doświadczeniem, istotne przy budowaniu Modelu Kooperacji.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele podmiotów biorących udział w opracowaniu Modelu, oraz instytucji i organizacji, które nie uczestniczyły w opracowaniu Modelu.