ZAPROSZENIE do konsultacji społecznych „PROGRAMU NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2019 – 2023”

Przedmiot konsultacji:

Projekt „PROGRAM NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2019 – 2023”

Termin konsultacji :

11.03.2019 r. – 25.03.2019 r.

Forma konsultacji :

Wszelkie uwagi dotyczące treści Programu składane na piśmie, bądź drogą elektroniczną prosimy umieszczać na załączonym formularzu konsultacji społecznych. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii i uwag w jednej z trzech podanych form:

 

  • przekazane osobiście w siedzibie ROPS w Białymstoku,
  • przekazane drogą pocztową na adres ROPS: ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok,
  • przekazane drogą elektroniczną na adres: rops@rops-bialystok.

 

Wyniki konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

 

Materiały do pobrania:

  • Formularz formularz konsultacji społecznych projektu PROGRAM NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2019 – 2023

 

  • Program  PROGRAM NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2019 – 2023

 

  • Zaproszenie Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu PROGRAM NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2019 – 2023

 

  • Sprawozdanie Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu PROGRAM NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2019 – 2023