Spotkanie z przedstawicielami wojewódzkich podmiotów sektorowych nt. Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich

W dniu 6 maja 2019 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, odbyło się spotkanie Zespołu ds. Modelu z reprezentantami wojewódzkich podmiotów sektorowych.

Na spotkaniu zaprezentowano założenia i harmonogram wdrażania Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich, oraz omówiono rolę i zadania wojewódzkich podmiotów sektorowych w testowaniu Modelu.

Rezultatem spotkania było zawarcie porozumienia o powołaniu Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji, w skład którego wchodzą podmioty:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
  • Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  • Podlaskie Kuratorium Oświaty
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Misją Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji jest współpraca z Partnerskimi Zespołami Kooperacji na terenie województwa podlaskiego.