Wyniki rekrutacji powiatów i gmin wiejskich województwa podlaskiego do uczestnictwa w II Kamieniu Milowym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w dniu 09.05.2019 r. zakończyła się rekrutacja powiatów i gmin wiejskich z województwa podlaskiego do udziału w II Kamieniu Milowym (tj. testowaniu Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich) w ramach Projektu Liderzy Kooperacji w województwie podlaskim, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w II Kamieniu Milowym (tj. testowaniu Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich) zostały zakwalifikowane następujące powiaty i gminy:

  1. gmina Narewka – powiat hajnowski
  2. gmina Kolno – powiat kolneński
  3. gmina Łomża – powiat łomżyński
  4. gmina Piątnica – powiat łomżyński
  5. gmina Wysokie Mazowieckie – powiat wysokomazowiecki
  6. gmina Kobylin-Borzymy – powiat wysokomazowiecki

 

Wyniki rekrutacji powiatów i gmin wiejskich województwa podlaskiego do II KM