Zapraszamy na szkolenie „Kontrakt socjalny w pomocy społecznej” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 29 i 30 maja 2019 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Kontrakt socjalny w pomocy społecznej”. Szkolenia będą realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników w kontekście nabycia praktycznej umiejętności wdrożenia i stosowania kontraktu socjalnego. Cel szkolenia: poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej i skutecznej realizacji kontraktu socjalnego.

Terminy szkoleń do wyboru: 29.05.2019 i 30.05.2019 r.

Godziny szkoleń:  8.30.00 – 15.00,                               

Miejsce szkoleń:  siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, przy ul. Kombatantów 7 w Białymstoku – sala na parterze

Tematyka szkolenia:

 • istota kontraktu socjalnego w świetle prawa,
 • charakterystyka kontraktu socjalnego,
 • działania metodyczne podczas kontraktu socjalnego,
 • etapy i zasady realizacji kontraktu socjalnego (diagnoza, opracowanie planu pracy i struktury, monitoring i ewaluacja),
 • sytuacje w jakich zawiera się kontrakt socjalny,
 • przyczyny zawierania kontraktów – problemy społeczne,
 • sposoby pracy z klientem w ramach kontraktu socjalnego,
 • motywowanie i komunikacja w realizacji kontraktu,
 • ocena skuteczności zawieranych kontraktów,
 • trudności i niepowodzenia w realizacji kontraktu socjalnego,
 • ograniczenia w stosowaniu kontraktu socjalnego przez pracowników socjalnych,
 • dobre praktyki w stosowaniu kontraktu socjalnego.

Szkolenie poprowadzi trener Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum, Pani Barbara Matysik – socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia, autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie drogą elektroniczną na adres: monika.jodlowska@rops-bialystok.pl  do dnia  21 maja 2019 r. Osobą wyznaczoną do kontaktu w zakresie rekrutacji jest starszy inspektor Monika Jodłowska, tel. 85 744 72 72 wew. 209. Zakwalifikowane osoby zostaną o tym powiadomione telefonicznie lub mailowo.

Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych