Zaproszenie do włączenia się w XVII Podlaskie Dni Rodziny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza samorządy lokalne, instytucje administracji rządowej województwa, organizacje pozarządowe oraz szkoły do aktywnego włączenia się w realizację idei i misji XVII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „W Rodzinie jest MOC!”. Podlaskie Dni Rodziny stanowią atrakcyjną formę promowania najważniejszych wartości w życiu człowieka.

„W Rodzinie jest MOC!”- Tegoroczna edycja zwraca szczególną uwagę na rodzinę jako najważniejszą grupę społeczną stanowiącą podstawowe środowisko wychowawcze dziecka. Rodzina oddziałuje na jednostkę najdłużej i pozostawia w niej najgłębsze ślady. To w niej tworzą się pierwsze więzi emocjonalne, wzory zachowań, normy czy zasady postępowania społecznego.