Światowy Dzień Inwalidy pod hasłem „Niepełnosprawni – różne potrzeby, równe prawa”

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, w środę 8 maja 2019 roku przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował obchody Światowego Dnia Inwalidy pod  hasłem „Niepełnosprawni – różne potrzeby, równe prawa”.

W obchodach Światowego Dnia Inwalidy wzięło udział kilkadziesiąt osób starszych i niepełnosprawnych z województwa podlaskiego.

Celem imprezy było przypomnienie społeczeństwu, że niepełnosprawni są wśród nas i tylko pozytywna współpraca władz rządowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych może przynieść korzyści i pomóc w rozwiazywaniu problemów.

W części artystycznej wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Białymstoku, Chór ISMENA działający w Klubie ZENIT  oraz zespół „Dąbrówka” z Dąbrówek