Konferencja pod hasłem „O godne życie” w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie zorganizowali konferencję pod hasłem „O godne życie” w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Konferencja odbyła się 21 maja 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach.

W trakcie konferencji poruszane były m.in. następujące tematy:

  1. „Niepokojące objawy neurologiczne u noworodków i niemowląt” – prof. Dr hab. n. med. Wojciech Kułak
  2. „Mózgowe porażenie dziecięce jako problem rehabilitacyjno – pielęgnacyjny” – dr hab. n. med. Bożena Okurowska – Zawada
  3. „Dorosłość a samostanowienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną” – Jacek Kielin, psycholog, superwizor
  4. Ubezwłasnowolnienie i jego procedura – Sędzia Elżbieta Iwona Cembrowicz

 

Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Suwałkach działa od 2004 roku.

Organizacja działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzi ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspiera ich rodziny.

 

Koło PSONI w Suwałkach prowadzi:

  • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Brodzie Nowym
  • Zespół Rehabilitacyjno – Terapeutyczny w Brodzie Nowym
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Wodzie